Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

opisuje zasady przetwarzania przez nas

informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw.

cookies.

  • Informacje ogólne

1.      Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: agnieszkacimoch.pl

2.      Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Agnieszka Cimoch Gabinet Kosmetologiczny ul. topolowa 30 87-134 Zławieś Wielka

3.      Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: agnieszkacimochkosmetologia@gmail.com

4.      Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5.      Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

o    Prowadzenie systemu komentarzy

o    Obsługa zapytań przez formularz

o    Realizacja zamówionych usług

o    Prezentacja oferty lub informacji

6.      Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich

zachowaniu w następujący sposób:

1.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w

formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

2.     Poprzez zapisywanie w urządzeniach

końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1.      Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że

jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

2.      Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca

działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi

obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3.      Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4.      W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

5.      Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego

oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych

osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów

programistycznych.

.Hosting

1.      Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl

4.Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1.      W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane

osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą

umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to

takich grup odbiorców:

o    operatorzy płatności

o    operatorzy systemu komentarzy

o    upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu

realizacji celu działania strony

2.      Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest

to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi

przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych

marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.      Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

o    dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

o    ich sprostowania,

o    usunięcia,

o    ograniczenia przetwarzania,

o    oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania

wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym

profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w

przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,

nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.      Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi

Serwisu.

7.      W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8.      Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

1.      Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2.      Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.      Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.      Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1.      Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Danete są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

.Istotne techniki marketingowe

8. Informacja o plikach cookies

1.      Serwis korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w

szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych

Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1.      utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której

użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i

hasła;

2.      realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki

marketingowe”;

5.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies

„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany

ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie

plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki

internetowej.

7.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane

mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w

szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook

(Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.      Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić

ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies

niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania

preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może

uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.      W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę

internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

o    Edge

o    Internet Explorer

o    Chrome

o    Safari

o    Firefox

o    Opera Urządzenia mobilne:

o    Android

o    Safari (iOS)

o    Windows Phone